projekt vlnobytí
Jedná se o projekt určený do veřejného prostoru Jižního města. V roce 2003 ve spolupráci
s Občanským sdružením Kamínek a Magistrátem jsme vyzvali místní obyvatele ke spoluúčasti
na výzdobě části parku vlastními mozaikami pod odborným vedením a technickou podporou.
Během workshopu pro místní obyvatele, hlavně děti, vzniklo mnoho prací, které jsme vsadili
do vhodných míst. Celé místo jsme sjednotili zděnými tvary v podobě vln, také s mozaikami.
Fotografie dokumentují stav před, během a po realizaci celého projektu.