projekt světlo pro jižní město
vznikal v rámci festivalu pro Jižní město v roce 2004.
Šlo o jednorázové zpestření veřejného prostoru sídliště. Oslovení výtvarníci vytvořili různé světelné objekty které doprovázeli akci během dne a postupně se rozsvěceli s přibývajícím šerem.